برچسب گذاری توسط: گمرک الکترونیک

0

— -فایل پروژه -637)

این موافقت نامه از دو بخش اصلی، شامل متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاینفک موافقت نامه است- تشکیل می شود. موافقت نامه...

0

— -فایل پروژه -642)

2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ……………………………………………………………………….60 2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60 2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………61 2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………63 2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………………….63 2-8-9: اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………….642-9:...

0

— -فایل پروژه -274)

رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، پتانسیل تهدید قومی در ایران و رژیم حقوقی دریای خزر از مهم‌ترین تحولات اثر گذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه می‌باشدبا توجه به مباحث مطرح...