برچسب گذاری توسط: گفتمان دیپلماسی عمومی

0

— -فایل پروژه -483)

مفهوم قدرتقدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه‌پردازیهای علم سیاست و روابط بین‌الملل قرار دارد. به رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین‌الملل، اکثر محققین هم در مورد...

0

— -فایل پروژه -286)

روش پژوهشروش تحقیق در این پایان‌نامه تلفیقی است از چند روش: تبیینی – تفسیری، تحلیلی و مقایسه‬ای؛ به‬این صورت که نظریه‬های واقع‬گرایی و لیبرالیسم و مبانی انسان‬شناسه‬ی آن‬ها را تبیین می‬کنیم سپس به تحلیل...

0

— -فایل پروژه -267)

1-11- سازماندهی تحقیق این پژوهش شامل پنج فصل می‌باشد که در فصل اول کلیات تحقیق یعنی سئوال، فرضیه، چارچوب، مفاهیم و روش تحقیق آمده است. در فصل بعد، چارچوب نظری تحقیق مطرح می‌شود که...

0

— -فایل پروژه -269)

8-7-3 خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..51 8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (2006-1991)………………………………..52 9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (2006 تا 2014)……………………………….551-9-3 افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….572-9-3 تنوع...