برچسب گذاری توسط: فشار روانی

0

— -فایل پروژه -628)

2-3-2. تعاریف کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc422699538 \h 222-3-3. ویژگی های کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699539 \h 252-3-4. چند بعدی بودن PAGEREF _Toc422699540 \h 252-3-5. بعد عینی کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699541 \h 292-3-6. بعد ذهنی PAGEREF...

0

— -فایل پروژه -534)

2 – متغیر ملاک :سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی).3 –متغیر مداخله گر: میزان هوش و تسهیلات موجود خانواده.4 – متغیر تعدیل: سن، جنس، مقطع سال سوم دبیرستان.تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها:روابط موضوعیتعریف مفهومی:روابط موضوعی معمولا ًبه...

0

— -فایل پروژه -529)

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهشتعاریف مفهومی:کمال‎گرایی: تمایل پایدار فرد به وضع استانداردهای کامل و دست‎نیافتنی و تلاش برای تحقق آن‎ها است (برنز، 1980).کمال‎گرایی مثبت: به آن دسته از شناخت‎ها و رفتارها اطلاق...

0

— -فایل پروژه -530)

کمال‎گرایی منفی: به آن دسته از شناخت‎ها و رفتارها اطلاق می‎شود که هدفشان کسب موفقیت‎ها و پیشرفت‎های سطح بالا به‎منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است(اسلد و اوئنز، 1998).سبک‎های مقابله‎ای: لازاروس و فولکمن...

0

— -فایل پروژه -510)

از طرفی دیگر از آنجا که محققان بر این باور بودند که عامل هوش هیجانی اکتسابی بوده و می تواند با آموزش های لازم افزایش پیدا کند . به بررسی اثر بخشی اموزش مولفه...

0

— -فایل پروژه -475)

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78 جدول5-4 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و امید………………..79فهرست شکل ها عنوان صفحهشکل2-1 مدل جبرانی ………………………………………………………………………………………………………………….36شکل2-2...

0

— -فایل پروژه -476)

-34290029908500دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: عنوان پایان‌نامه: ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه...

0

— -فایل پروژه -463)

Winter 2012سپاسگزاریسپاس بی نهایت از پروردگارم ، راحت جانم، انیس قلبم و مایه آرامشم.سپاس بی انتها از یارو یاورم، امام و دانشمند عصر و زمانم که تمام هستی ما بر مدار وجود عزیزش می...