برچسب گذاری توسط: عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط

0

— -فایل پروژه -556)

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….27منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………28فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول 3-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………23فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 1-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….9چکیدهبر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه...

0

— -فایل پروژه -501)

4933950102235مرحله 100مرحله 1 239140980645004863465116205مرحله 200مرحله 2934720116205تعیین مدل ریاضی مناسب 00تعیین مدل ریاضی مناسب 80010056515002441574220980004933950179705مرحله 300مرحله 3934720187960گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل 00گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل 8001001200150024415742984500800100192405004863465110490مرحله 400مرحله 487439510795نوشتن الگوریتم ژنتیک مناسب و...

0

— -فایل پروژه -498)

سئوال فرعی 2-6. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محصولات /خدمات کدام است؟سئوال فرعی3-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد مشتریان/تامین کنندگان کدام است؟سئوال فرعی3-2. عوامل آمادگی یک...

0

— -فایل پروژه -444)

2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی222-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی252-2-1-4) تمرکز مالکیت262-2-1-5) مالکیت نهادی292-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)292-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران302-2-1-8) مالکیت شرکتها322-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی322-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران332-2-2) ساختار مالکیت342-2-2-1) مالکیت نهادی352-2-2-2)...

0

— -فایل پروژه -437)

1-6- سوالات تحقیق:آیا روش CVA برای بانکهای ایرانی جوابگو می باشد؟مهمترین شرایط لازم برای اجرای DEA در بانکهای ایرانی کدامند؟روشی که بتواند ورودی و خروجی را در مدل DEA ارائه دهد کدام است؟1-7- فرضیه‏های...

0

— -فایل پروژه -423)

13-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 1414-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………….151-14-1 سلامت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………151-1-14-1 شرکت های سالم ………………………………………………………………………………………………………………………………152-1-14-1 شرکت های میانی …………………………………………………………………………………………………………………………….153-1-14-1 شرکت های درمانده ………………………………………………………………………………………………………………………….154-1-14-1 رشد سود واقعی...

0

— -فایل پروژه -424)

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….54-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85-1 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….96-1 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….127-1 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………121-7-1 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122-7-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….128-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..131-8-1...

0

— -فایل پروژه -419)

واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهمسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است....

0

— -فایل پروژه -417)

فصل اولکلیات تحقیق1-1-مقدمهعوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر میگذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که...