برچسب گذاری توسط: تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت

0

— -فایل پروژه -681)

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   3- طاهر خانی، دکتر حسین،...

0

— -فایل پروژه -645)

2-5-1.بین المللی بودن———————————242-5-2.مدنی بودن———————————–24 2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن———————–252-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری——————–26 3.صلاحیت قضایی———————————————-293-1 .کلیات——————————————–29 1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————29 1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30 1-3-3 .جایگاه صلاحیت...

0

— -فایل پروژه -647)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پروژه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)عنوان :354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایراناستاد راهنما :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشجو:آفاق قراریان کردستانی زمستان 1393 تشکر...

0

— -فایل پروژه -638)

تجاری 3 مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل3 مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی 4 بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل6 بند ب – استناد به...

0

— -فایل پروژه -506)

2-12-9- اصطلاحنامه تحت وب302-12-10- نرمافزار اصطلاحنامه312-13- استانداردهای تدوین اصطلاحنامه312-14- مشاوران اصطلاحنامه322-15- گردآوری اصطلاحات و مفاهیم332-16- مدیریت و روزآمدسازی اصطلاحنامه352-17- ارزیابی اصطلاحنامه372-17-1- ارزیابی ساختاری382-17- 2- ارزیابی موضوعی382-17- 3- ارزیابی الگویی382-17- 4- ارزیابی بازیابی392-17- 5- ارزیابی...