جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله حقوق در مورد بانک، بانک‌ها، شمسی، اجتماعی، <br، بانکداری، 1386:

ران به‌صورت حواله‌هایی به نام “بیجک” مطرح بود و صرافان در مقابل دریافت مسکوک آن را صادر می‌کردند تا در معاملات دست‌به‌دست شده و مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ معاصر کشور برای اولین بار Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رشته حقوق درباره، رقابتی، بانکداری، باشد.
نمودار، رگرسیونی، بانک

اد مزیت رقابتی74نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی75نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی76نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی77نمودار Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله حقوق درباره ، />جدول، />نمودار، سازمانهای، سازمانها، -، رضایت

6جدول 4-8 سوالات پرسشنامه و اهداف استراتژیک شرکت117جدول 4-9 سوالات پرسشنامه و معیارهای ارزیابی خدمات120جدول 4-10 آزمون t – استودنت برای جنبه مشتری122جدول 4-11 آماره آزمون فریدمن ( کای – دو ) برای مقایسه میزان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ، <br، انتظارات، استراتژیک، رضایت، مشتری، رقابتی

کیفیت به مشتریان از مقوله های راهبردی و استراتژیک بقای سازمانها درآینده است ( الوانی، ریاحی، 1383،11).بحث در خصوص کیفیت خدمات از پیچیدگی های زیادی بر خوردار است. تعریف و اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه Read more…